feedback

alertă

Avand in vedere volumele mari de expeditii estimate pentru acest sfarsit de an, din 18.11.2016 FAN Courier suspenda serviciul RED CODE pe o perioada nedeterminata. Multumim pentru intelegere.

Conditii generale privind furnizarea serviciilor postale

FAN Courier Express (in cele ce urmeaza FAN/FAN Courier) ofera servicii incluse in sfera serviciului universal, dar si neincluse in sfera serviciului universal in urmatoarele conditii:

FAN Courier Express accepta doar trimiteri postale ambalate si etichetate in mod corespunzator de catre expeditor. Prin predarea trimiterilor catre agentul FAN, expeditorul este de acord cu termenii si conditiile FAN Courier Express, indiferent daca semneaza sau nu documentul de transport (AWB).

Expeditorul raspunde de corectitudinea datelor inscrise pe documentul de transport (AWB), cat si de ambalarea corecta si etichetarea coletelor.

 

Conditii de acceptare

Conditii de dimensiuni si greutate:

A. Trimiteri de corespondenta

 • greutate maxima – 3 kg

 

B. Colete postale

 • dimensiuni maxime – 60 cm
 • greutate maxima – 50 kg

 

C. Trimiterile postale care fac obiectul serviciilor: Ramburs, Schimbare destinatie, Confirmare de primire, se incadreaza in urmatoarele conditii de dimensiuni si greutate:

 • dimensiuni maxime – 60 cm
 • greutate maxima – 50 kg

 

Conditii de ambalare:

Pentru a fi acceptate in reteaua postala, trimiterile postale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de ambalare:

 • Trebuie sa fie inchise de catre expeditor intr-un ambalaj intact care sa corespunda greutatii, formei si naturii continutului, cat si modului si duratei transportului;
 • Ambalajul trebuie sa protejeze continutul astfel incat sa nu poata fi deteriorat prin presiune sau manipulari succesive, putând fi, după caz, din cutii carton, placaj, lemn, plastic umplut cu polistiren.
 • Trimiterile ce fac obiectul serviciilor: Ramburs, Schimbare destinatie, Confirmare de primire pot fi ambalate si in ambalaje FAN ( punga FAN, cutie FAN ).

FAN Courier Express nu raspunde pentru eventualele pierderi totale sau partiale, deteriorari, pagube pricinuite persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare de catre expeditor(ambalaj necorespunzator).

 

Trimiterea postala

Nu trebuie sa contina:

 • bunuri care, prin natura lor sau prin modul in care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau celorlalte bunuri;
 • ambalaje ce prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, respectiv bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, daca se depun neambalate;
 • bunuri al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie si numai pe o portiune de parcurs: arme, munitii, droguri, material exploziv/toxic/inflamabil;
 • bunuri pentru care sunt stabilite conditii speciale de transport, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de arta, antichitati, aur, argint, pietre pretioase, produse perisabile, animale vii etc.

Important! FAN Courier isi rezerva dreptul de a refuza preluarea trimiterilor postale ce contin bunurile descrise anterior, precum si trimiterile postale care nu respecta conditiile de ambalare FAN.

 

Preluarea trimiterii postale

Preluarea trimiterii postale se realizeaza prin personalul angajat la punctele de lucru FAN Courier sau de la adresa indicata de expeditor, de catre curier.

 1. Persoane fizice:
 • trimiterile postale fara valoare declarata si fara ramburs se depun sigilate, fara packing list si fara verificare continut.
 • trimiterile postale cu valoare declarata si fara ramburs se depun deschise şi se ridica cu intocmire packing list/ verificare continut. In packing list se vor mentiona urmatoarele: produsele din interior, seriile/codurile si valoarea produselor/ uzura bunului (bifa la produs nou/ produs second hand).

FAN Courier nu isi asuma responsabilitatea veridicitatii informatiilor specifice/detaliate privind bunurile mentionate de catre expeditor in formularul: ”Specificatie de continut”.

 1. Persoane juridice:
 • trimiterile postale fara valoare declarata, cu valoare declarata sau ramburs se ridica sigilate.

Predarea trimiterii postale se face la adresa indicata de expeditor, personal catre destinatar sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala.

 

Livrarea trimiterii postale

Livrarea trimiterii se poate efectua sambata daca expeditorul a specificat pe documentul de transport (AWB) la rubrica observatii mentiunea ”Livrare Sambata”.

In momentul preluarii coletelor, acestea se vor cantari, masura si greutatea ce se va lua in calcul va fi cea mai mare dintre greutatea fizica si cea volumetrica.

Formula de calcul pentru greutatea volumetrica este lungime x latime x inaltime/6000 cm.

In depozitul FAN coletele vor fi sortate/cantarite de banda de cartare pentru evidentele proprii ale furnizorului. Fiecare punct de acces si contact detine instrumente de masura corespunzatoare (cantar omologat si certificat metrologic). Banda de cartare este de asemenea dotata cu astfel de echipamente si in cazul in care se constata diferente intre greutatea declarata de expeditor si cea generata de banda, FAN Courier poate modifica greutatea cu cea a datelor de raport ale acesteia, doar daca in  contractele incheiate cu expeditorul este prevazut astfel.

FAN Courier Express nu va utiliza pe intreaga perioada in care se afla in detentia trimiterii postale, metode de manipulare a trimiterilor postale care, prin activitatea angajatilor sai sau a factorilor externi pot altera, deteriora trimiterea postala ori continutul acesteia.

De asemenea, FAN Courier Express nu conditioneaza prestarea serviciilor postale de deschiderea trimiterii postale, nu va deschide trimiterea postala depusa inchisa si nu va utiliza metode de manipulare care ar da posibilitatea oricarei persoane de a lua cunostinta de continutul trimiterii postale.

 

Serviciul Confirmare de primire

Este serviciul a carui particularitate consta in predarea catre expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale inregistrate, confirmata in scris de destinatar. Termenul de returnare catre expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale, confirmata in scris de catre destinatar, este de  2 zile lucratoare legale de la livrare. In cazul pierderii dovezii de confirmare a primirii trimiterii poştale de catre destinatar, FAN Courier Express intocmeşte şi pune la dispoziţia expeditorului un duplicat al acesteia.

Serviciul de trimitere contra ramburs

Serviciul postal a carui particularitate consta in achitarea de catre destinatar expeditorului, prin intermediul retelei postale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii postale inregistrate. Preluarea trimiterilor postale care fac obiectul serviciului Ramburs se face numai in conditiile in care expeditorul a indicat in mod corect si complet toate datele sale de identificare. Termenul de returnare catre expeditor a contravalorii bunului care face obiectul trimiterilor poştale (sumele colectate de la destinatar) este de 2 zile lucratoare legale de la livrare.

Serviciul de trimitere cu valoare declarata

 serviciul postal a carui particularitate consta in asigurarea unei trimiteri postale inregistrate impotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau partiale ori deteriorarii, pentru o suma care nu poate depasi valoarea declarata de catre expeditor, si in eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii postale.

Trimiterea postala poate fi deschisa de destinatar inainte de livrare ,doar in cazul in care expeditorul a optat pentru serviciul « Deschidere la livrare » si a achitat in avans contravaloarea serviciului.

FAN Courier Express va returna trimiterea postala clientului expeditor cu aplicarea unui tarif egal cu cel al AWB-ului, daca trimiterea poştala nu a putut fi predata destinatarului din urmatoarele motive:

 1. adresa destinatarului nu exista sau la acea adresa nu exista nicio constructie unde trimiterea postala sa poata fi predata;
 2. destinatarul/persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala, nu a fost gasita la adresa indicata, iar termenul de pastrare la punctul de contact deservit de personal a expirat;
 3. destinatarul sau persoana autorizata sa preia trimiterea postala a refuzat primirea.

In ipoteza prevazuta la punctul 2, dar si in oricare alt caz care nu se incadreaza intre cele trei mentionate mai sus, FAN Courier Express va notifica destinatarul despre existenta unei trimiteri postale, punctul de lucru de la care o poate ridica si va pastra trimiterea postala timp de 7 zile calendaristice la punctul de lucru care urma sa faca livrarea.

Limita maxima a rambursului :

*Suma maxima acceptata a mandatului postal: 5.000 lei.

**Suma maxima a valorii declarate: 40.000 lei.

Moneda admisa in care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani in cazul serviciului Ramburs Cont Colector, respectiv a serviciului Mandat postal pe suport hartie este RON.

Moneda admisa in care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani in cazul serviciului Ramburs standard poate fi RON sau alta valuta.

Modalitatile de plata a serviciilor postale – in lei, prin numerar, si transfer bancar.

Timpul de livrare al trimiterii postale

Trimiterile postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului vor fi pastrate timp de 9 luni in depozitul FAN Courier Express din Bucuresti. Daca in acest timp expeditorul sau destinatarul nu a revendicat trimiterea postala, aceasta va trece fara vreo nicio notificare sau formalitate prealabila in proprietatea FAN Courier Express. Pentru orice pastrare a trimiterii postale la dispozitia expeditorului sau destinatarului FAN Courier Express va percepe un tarif de 1 leu/zi, dupa expirarea termenului de avizare

Cu exceptia serviciului Express, FAN Courier Express garanteaza livrarea oricarei trimiteri postale in bune conditii si in deplina confidentialitate, oriunde pe teritoriul Romaniei in termen mediu de 24 de ore, fara a depasi insa 36 ore (termen maxim),

In cazul depasirii acestor timpi de livrare a expeditiilor interne, FAN Courier Express raspunde faţa de utilizator prin restituirea unui procent de 5% din tariful incasat pentru furnizarea serviciului de baza/standard.

Pentru trimiteri postale de peste 3 m lungime livrarea se va executa din sediile FAN Courier Express.

Termenul de livrare nu include zilele de week-end (exceptand situaţiile in care s-a solicitat livrarea « sambata ») si sarbatorile legale. Pentru respectarea acestor termene FAN Courier Express beneficiaza de 68 de trasee stabilite intre punctele de contact fixe deservite de personal, concepute in asa fel incat orice trimitere postala sa fie ridicata din punctul de colectare in maxim 12 ore de la depunerea/preluarea trimiterii poştale, iar prin fiecare punct de contact fix deservit de personal sa treaca cel putin o data autovehiculele FAN Courier Express care livreaza trimiterile postale.

FAN Courier Express garanteaza livrarea oricarei trimiteri postale internationale in bune conditii si in deplina confidentialitate, in termen de maximum:

-12 zile lucratoare in Uniunea Europeana si SEE;

-14 zile lucratoare in afara Uniunii Europene.

Termenii de livrare nu includ sarbatorile legale din tarile de expeditie si/sau destinatie, cazul de forta majora si cazul fortuit.

 

Mecanismul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori

FAN Courier Express a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor simplu, transparent si accesibil, in special in ceea ce priveste pierderea, distrugerea partiala totala sau deteriorarea trimiterilor postale, precum si nerespectarea conditiilor de calitate a serviciilor (termene de livrare etc,). Procedurile permit solutionarea echitabila si prompta a reclamatiilor precum si un sistem adecvat de rambursare sau compensare.

Termenul de introducere a reclamatiei prealabile adresate furnizorului de servicii postale este de 6 luni si se calculeaza de la data depunerii trimiterii postale.

Furnizorul de servicii postale are obligatia de a solutiona  reclamatia prealabila in termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

Expeditorul sau destinatarul nemultumit de serviciile oferite poate formula o reclamatie scrisa prin depunere personala la oricare dintre sediile noastre, prin mail pe adresa customer@fancourier.ro, telefon 021.9336 sau o poate trimite in plic prin intermediul serviciului poştal Confirmare de primire, la adresa Sos de Centura nr 31, Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, in atentia departamentului Relatii cu Clientii.

Persoanele reclamante trebuie sa depuna/trimita la FAN toate dovezile pe baza carora isi intemeiaza pretentiile, in vederea efectuarii unor analize corecte si complete (copii scrisoare de transport (AWB), PV de constatare, facturi doveditoare, ambalaj/produs pentru expertiza, etc.) Reclamatia se analizeaza si se solutioneaza individual, pentru fiecare trimitere postala in parte.

Departamentul Relatii cu Clientii confirma reclamantului primirea reclamatiei prin eliberarea unui numar de inregistrare in cazul reclamaţiilor depuse personal, telefonic, prin mail, daca reclamantul face publica adresa sa de mail sau solicita acest lucru, si prin completarea/semnarea confirmarii de primire in cazul reclamatiei scrise si expediata in plic cu confirmare de primire si raspunde in scris reclamantului prin mail, fax sau adresa de raspuns in functie de modul cum a primit reclamatia si solicitarea reclamantului.

Orice reclamatie se va inregistra in „Registrul Electronic de Reclamatii” si solicitantul va fi despagubit in functie de tipul serviciului ales, cu valoare declarata sau nedeclarata, in termen maxim de 30 de zile de la data solutionarii favorabile a reclamatiei.

Daca reclamatia este intemeiata, despagubirea se acorda cash la cel mai apropiat sediu FAN Courier, prin mandat postal sau prin virmanent bancar daca solicitantul este persoana fizica, si prin ordin de plata sau prin compensare – daca solicitantul este persoana juridica. Reclamatia se va considera intemeiata daca potrivit intelegerii contractuale sau dispozitiilor legale FAN Courier Express este obligat sa acorde despagubiri.

In cazul unui serviciu postal prestat de mai multi furnizori, furnizorul care a predat trimiterea postala este obligat sa transmita reclamatiile primite, spre solutionare, furnizorului care a preluat trimiterea postala respectiva.

FAN Courier Express colecteaza si livreaza trimiterile prin mijloace proprii, prin puncte de acces si contact, precum si prin intermediul punctelor de acces apartinand partenerilor si raspunde  fata de clienti astfel:

 

1. In caz de pierdere, furt sau distrugere totala:

 • cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
 • cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, pana in momentul livrarii la destinatar;
 • cu intreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, dupa livrarea acesteia destinatarului, cand furnizorul de servicii postale a omis incasarea rambursului de la destinatar;
 • cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;

 

2. In caz de pierdere ori distrugere partiala sau deteriorare:

 • cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata, inscrisa in nota de inventar, pentru trimiterile postale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
 • cu cota parte corespunzatoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile postale depuse inchise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
 • cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, in caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare a trimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata.

 

In afara despagubirilor prevazute la litera a) se vor restitui si tarifele incasate la depunerea trimiterii postale.

Pentru serviciul de mandat postal pe suport hartie, furnizorul de servicii postale raspunde cu intreaga suma depusa la punctul de acces.

La sumele prevazute mai sus se adauga dobanda legala penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile sau, dupa caz, al introducerii cererii de chemare in judecata, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

In cazul in care clientul este despagubit conform prevederilor legale in vigoare in caz de distrugere totala a trimiterii, bunul care face obiectul respectivei despagubiri va intra in custodia/proprietatea FAN Courier.

Ulterior despagubirii, in cazul in care se regaseste trimiterea care face obiectul reclamatiei in termen de 9 luni de la preluarea de la expeditor a trimiterii postale reclamantul se obliga sa returneze suma primita cu titlu de despagubire sau un procent din aceasta in functie de starea trimiterii postale, intarziere sau cheltuielile ocazionate reclamantului.

 

Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale.

In situatia neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor postale, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele incasate suplimentar fata de tariful aplicabil pentru serviciul postal standard.

 

In urmatoarele cazuri FAN Courier Express este exonerat de raspundere:

–  Paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului/destinatarului;

– Trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor inregistrate referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale;

–  Paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate cu exceptia tarifului de asigurare.

 

 

Furnizorul de servicii poştale raspunde pentru trimiterile poştale internaţionale in conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale la care Romania este parte. In situaţia in care nu exista acorduri internaţionale se aplica prevederile din prezentul document.

 

FAN Courier Express este furnizor de servicii „Express” si garanteaza livrarea trimiterilor postale interne intr-un termen, dupa cum urmeaza:

 • 12 ore, serviciu disponibil doar pe raza municipiului Bucuresti, pentru trimiterile postale depuse/colectate de luni pana vineri pana la ora 18.00, respectiv sambata pana la ora 12.00 ;
 • 24 ore pentru trimiterile postale livrate intrajudetean si intre resedintele de judet, depuse/colectate de luni pana vineri pana la ora 18.00;
 • 36 ore pentru orice trimitere postala care nu se incadreaza in niciunul din cazurile de mai sus, urmand a fi livrata intre oricare doua localitati de pe teritoriul Romaniei.

FAN Courier Express SRL nu ofera serviciul express pentru trimiteri internationale.

In cazul depaşirii acestor timpi de livrare, FAN Courier Express raspunde faţa de utilizator prin restituirea unui procent de 5% din tariful incasat pentru furnizarea serviciului.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

FAN Courier Express este inregistrata la Autoritatea Nationala de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul 4487 iar acceptarea termenilor si conditiilor de livrare ale FAN Courier Express presupune acordul clientului de a prelucra datele cu caracter personal in conformitate cu Legea 677/2001.

FAN Courier Express prelucreaza datele cu caracter personal avand functie de identificare de aplicabilitate generala cu respectarea prevederilor art. 8 din Legea 677/2001, precum si ale art. 2 din Decizia nr. 2 din Decizia nr. 132 a ANSPDCP:

« (1) Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala poate fi efectuata numai daca:

 1. persoana vizata si-a dat in mod expres consimtamantul;
 2. prelucrarea este prevazuta in mod expres de o dispozitie legala »

Orice prelucrare de date cu caracter personal, (…), poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare.

In cazul in care persoana vizata refuza consemnarea in scris a datelor cu caracter pesonal, vor beneficia de prestarea serviciului.

 

Conform art. 12 din Legea 677/2001 privind informarea persoanei vizate:

 • in cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda déjà informatiile respective:

 

 1. identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
 2. scopul in care se face prelucrarea datelor;
 3. informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
 4. orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

(2) in cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda déjà informatiile respective:

 1. identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
 2. scopul in care se face prelucrarea datelor;
 3. informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
 4. orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 52/2002, cerintele minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal care stau la baza adoptarii si implementarii de catre operator a masurilor tehnice si organizatorice necesare pentru pastrarea confidentialitatii si integritatii datelor cu caracter personal, se regasesc in politicile si procedurile proprii de securitate.

S.C. FAN Courier Express S.R.L.